KONTAKT: Orts- und Kulturverein Garz/ Havel e.V.

TELEFON: (039382) 7379

ADRESSE: Alte Kirchstraße 6, 39539 Havelberg-Garz

 

Diese Website wird vom Orts- und Kulturverein Garz/ Havel e.V. ehrenamtlich betreut.